Ditvildmarksbad.dk
Vi hjælper dig gerne med at vælge det rigtige
vildmarksbad til dig og din familie

Klargøring af Vildmarksbad

Tilbehørsliste

– Træbeklædt glasfiberkar

 – Trappe

-  Indbygget LED- lampe

 – Paddel (kun til kar uden dyser)

– 2 skorstensrør

– skorstenshætte

– gitter til skorstensrør (kun til kar med integreret ovn)

– skorstensbøjning (kun til kar med integreret ovn)

– 2 spændebånd (kun til kar med ekstern ovn)

– bundprop (kun til kar med ekstern ovn)

– termolåg

-  Luft eller massagedyser (kun hvis tilvalgt)

 

Placering:

Flyt badet til det ønskede sted. Det er vigtigt at du ikke triller med det, da det så kan gå i stykker. Pak badet ud. Pas på, at du ikke klipper i termolågets kant, når du klipper i folien šŸ˜‰

Vildmarksbadet placeres på et fladt, lige og stabilt underlag. F.eks. terrasse, beton eller fliser.  Det er vigtigt at underlaget kan bære badet også når det er fyldt, da badets konstruktion ellers vil kunne vride sig og i værste fald få en uoprettelig defekt.

Inden anvendelse:

Før du benytter dit vildmarksbad, bør du først rengøre det for evt. støvrester fra fremstillingsprocessen og transport. Du kan anvende almindelige husholdnigsrengøringsmidler UDEN slibemidler. Til langt de fleste opgaver er det dog tilstrækkeligt med vand og klud.

Ved vanskelige opgaver kan anvendes produkter som også anvendes til fritidsbåde.

Vedligehold:

Dit vildmarksbad er fra fabrikken behandlet med træbehandlingsprodukter. For farve produkter (pt. Sort) er der tale om en oliebaseret maling, for bejsefarver (pt brunbejse) er der tale om et vandbaseret produkt. Som al anden træværk kræver et vildmarksbad jævnligt vedligehold, afhængigt af vejrlig og placering.

Da træ udvidder og trækker sig sammen i forhold til fugtindholdet i luften, og da evt. tøndebånd kun har kosmetisk betydning, er disse IKKE beregnede til at holde beklædningsbrædderne spændt sammen. Det er vigtig at du sørger for at båndene ikke er så stramme at svejsninger sprænges med træets naturlige udvidelse. Ved at løsne møtrikkerne på båndets bespænding tilpasser du spændingen på båndet, således at det lige netop holdes på plads, men ikke er meget stramt.

Elektriske dele:

Dit vildmarksbad elektriske komponenter (LED eller vand/luft cirkulering) skal tilsluttes kontakt med jord. Selve badet installation er udstyret med fejlstrømssikring som slår fra i tilfælde af overbelastning.

Vandpåfyldning og mængde:

 

Montering og anvendelse:

Integreret ovn:

Når badet er placeret det ønskede sted og er i vatter, monteres skorstenen. Sæt bøjningen på afgangsrøret fra ovnen og spænd boltene. Montér nu gitteret på det nederste skorstensrør ved at føre det ned over røret. Bøj udskæringerne på gitteret ind, sådan at røret centreres indeni gitteret. Sæt hætten på det andet rør og sæt nu rørene sammen og monter dem på bøjningen.

Du er nu klar til at fylde vand på badet. Det er vigtigt at du ikke tænder op i badet førend øverste afgangshul fra ovnen er ca 10 cm under vandspejlet. Optænding uden tilstrækkelig vandmængde kan skade ovnen og i værste fald gøre uoprettelig skade på denne.

Luk kuglehanen og begynd påfyldning af vand.

Når du har fyldt tilstrækkeligt vand i karret kan du begynde optændingen. Den mest effektive metode er at tænde op med mindre stykker træ, for at få godt gang i trækket igennem ovn og skorsten. Når bålet bliver større, kan du anvende større stykker træ. Under hele opvarmningen er det vigtigt at der kommer tilstrækkeligt luft til bålet. Dette sikrer en hurtig opvarmning og mindre sod i skorstenen.

Du må ikke opvarme badet til mere end 45 grader C, da badets glasfiber i så fald ville kunne beskadiges. Nærmer temperaturen sig de 45 grader er det vigtigt at der tilsættes koldt vand og at ovnens låge og spjæld lukkes for at ”kvæle ilden”

Vandet må under alle omstændigheder, heller ikke under normale forhold, tømmes af badet, førend ilden er gået helt ud. For tidligt tømning af vildmarksbadet, vil kunne skade ovnen.

 

Ekstern Ovn:

Den eksterne ovn placeres på et stabilt underlag, således at forbindelsesslangerne til badet ”stiger” fra ovn mod bad. Det er særligt vigtigt at den øverste slange stiger. Ovnen placeres således ALDRIG højere end badet.

Når badet er placeret det ønskede sted og er i vatter, sættes et spændebånd på hver af de to sorte slanger, der stikker ud af badet. Dernæst forbindes den eksterne ovn til slangerne. Spænd spændebåndene. De to skorstensrør sættes nu på ovnen og hætten monteres.

Du er nu klar til at fylde vand på badet. Det er vigtigt at du ikke tænder op i badet førend øverste afgangshul fra ovnen er ca 10 cm under vandspejlet. Optænding uden tilstrækkelig vandmængde kan skade ovnen og i værste fald gøre uoprettelig skade på denne.

Sæt bundproppen i hullet, og begynd påfyldning af vand.

Når du har fyldt tilstrækkeligt vand i karret kan du begynde optændingen. Den mest effektive metode er at tænde op med mindre stykker træ, for at få godt gang i trækket igennem ovn og skorsten. Når bålet bliver større, kan du anvende større stykker træ. Under hele opvarmningen er det vigtigt at der kommer tilstrækkeligt luft til bålet. Dette sikrer en hurtig opvarmning og mindre sod i skorstenen.

Du må ikke opvarme badet til mere end 45 grader C, da badets glasfiber i så fald ville kunne beskadiges. Nærmer temperaturen sig de 45 grader er det vigtigt at der tilsættes koldt vand og at ovnens låge og spjæld lukkes for at ”kvæle ilden.

Vandet må under alle omstændigheder, heller ikke under normale forhold, tømmes af badet, førend ilden er gået helt ud. For tidligt tømning af vildmarksbadet, vil kunne skade ovnen.

Tømning

 Bad med ekstern ovn

Hiv bundproppen op og vandet vil løbe ud. For at tømme den eksterne ovn, skrues blændproppen, som sidder bagpå ovnen forneden, af. Ved luft- og vanddyser, tændes disse, når badet er tømt, for at tømme slangerne helt ud.

Bad med integreret ovn

Drej kuglehanen, som sidder ved ovnen og vandet vil løbe ud. Ved luft og vanddyser, tændes disse, når badet er tømt, for at tømme slangerne helt ud.

Lys

For at tænde lyset, kræver det et fast tryk. Kontakten sidder på siden af badet, ved siden af kontakterne til dyser (hvis dette er valgt)

Første tryk giver lys, som skifter mellem alle farverne i pæren.

Andet tryk slukker det skiftende lys

Tredie og efterfølgende tryk, skifter mellem blivende farve i pæren.

 

Vand- og luftdyser

Dyserne tændes på hver sin kontakt, ved at trykke kontakten ind. Kontakterne sidder på siden af badet, ved siden af kontakten til lys.

Ved temperaturer under 0 grader er det vigtigt at luft og massagedyser IKKE anvendes FØR vandtemperaturen overstiger 30 grader.

Efter tømning af karret er det vigtigt at dyserne kører i ca 30 sekunder for at blæse overskydende vand ud af slangerne. Dette for dels at sikre at der ikke er grobund for bakterier og alger samt at sikre imod frostsprængning af rørsystemet ved temperaturer under 0 grader.

 

Særlige vinterforhold:

Som alt andet der anvender vand, er et vildmarksbad udsat for risiko for frostskader.

Det er derfor vigtigt at badet tømmes for vand, eller vintersikres på anden vis, ved risiko for frostgrader.

Det tilrådes ikke at vildmarksbadet henstår med vand i, hvis udetemperaturen er under 0 grader, medmindre der er foretaget effektiv frostsikring. Vi minder om at frostskader på bad, ovn og systemer IKKE er omfattet af garanti eller reklamationsret

Yderligere information:

Vi anbefaler at ovnen tømmes og at brændkammeret fejes efter hver 3-5 anvendelser. Dette for at sikre at der ikke opbygges et tykt lag sod på indvendig side af brændkammeret, da dette vil resultere i en længere opvarmningstid og et større brændeforbrug.

Forlad ikke et optændt vildmarksbad uden opsyn.

Efterlad ikke børn uden opsyn i vildmarksbadet, eller i nærheden af et fyldt bad.

Vær opmærksom på at ovnen og skorstenen bliver varm, og hold en sikker afstand.

 

Rigtig god fornøjelse!